Fartøyets navn Nasjonalitet Forventet ankomst Kai Fra havn Til havn Status
HUSVIK MUNIN Norge, NIS 16.02.2024 06:24 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 48,5m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 431
IMO-nummer 4544092
Signal LAUG7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
HUSVIK HUGIN Norge, NIS 16.02.2024 06:27 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 49,7m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 423
IMO-nummer 4544119
Signal LAUF7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
BAUS Norge, nationellt register 00:00 Fredrikstad Fredrikstad Ankommet
Lengde 24,99m
Bredde 9,55m
Flagg NO01
Bruttotonn 214
IMO-nummer 9706011
Signal LNZI
Fartøytype Slepefartøy og skyvefartøy
Fartøy
CANOLE Norge, nationellt register 12.04.2024 23:48 Svelviksand kai Oslo FOR ORDER Ankommet
Lengde 49,7m
Bredde 40,1m
Flagg NO01
Bruttotonn 712
IMO-nummer 7332787
Signal JXKG
Fartøytype Stykkgodsskip