Fartøyets navn Nasjonalitet Forventet ankomst Kai Fra havn Til havn Status
HUSVIK MUNIN Norge, NIS 16.02.2024 06:24 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 48,5m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 431
IMO-nummer 4544092
Signal LAUG7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
HUSVIK HUGIN Norge, NIS 16.02.2024 06:27 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 49,7m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 423
IMO-nummer 4544119
Signal LAUF7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
JAMTLAND Antigua & Barbuda 22.06.2024 22:24 Tømmerterminalen Hull FOR ORDER Ankommet
Lengde 119,98m
Bredde 15,43m
Flagg AG00
Bruttotonn 5057
IMO-nummer 9277319
Signal V2HD3
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
FALKSEA Norge, NIS 23.06.2024 19:35 Tømmerterminalen Porsgrunn FOR ORDER Ankommet
Lengde 89,95m
Bredde 14,4m
Flagg NO02
Bruttotonn 2999
IMO-nummer 9250426
Signal LADM8
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
KS3016 Danmark, nationellt register 24.06.2024 08:35 Kattegat Drammen Drammen Ankommet
Lengde 30m
Bredde 16m
Flagg DK01
Bruttotonn 200
IMO-nummer 0
Signal SXSX
Fartøytype Lektere til tørrlast