Fartøyets navn Nasjonalitet Forventet ankomst Kai Fra havn Til havn Status
HUSVIK MUNIN Norge, NIS 16.02.2024 06:24 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 48,5m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 431
IMO-nummer 4544092
Signal LAUG7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
HUSVIK HUGIN Norge, NIS 16.02.2024 06:27 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 49,7m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 423
IMO-nummer 4544119
Signal LAUF7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
BAUS Norge, nationellt register 00:00 Fredrikstad Fredrikstad Ankommet
Lengde 24,99m
Bredde 9,55m
Flagg NO01
Bruttotonn 214
IMO-nummer 9706011
Signal LNZI
Fartøytype Slepefartøy og skyvefartøy
Fartøy
BITLAND Nederländerna 00:00 Holmen syd Olje Gøteborg FOR ORDER Ankommet
Lengde 99,9m
Bredde 16m
Flagg NL00
Bruttotonn 4657
IMO-nummer 9503914
Signal PCXU
Fartøytype Andre tankskip
Fartøy
SEELAND Portugal 17.05.2024 21:01 Tømmerterminalen Hull FOR ORDER Ankommet
Lengde 117,34m
Bredde 16,5m
Flagg PT01
Bruttotonn 5257
IMO-nummer 9301603
Signal CQEY7
Fartøytype Stykkgodsskip