Fartøyets navn Nasjonalitet Forventet ankomst Kai Fra havn Til havn Status
HUSVIK HUGIN Norge, NIS 18.06.2018 15:14 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 49,7m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 423
IMO-nummer 4544119
Signal LAUF7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
MOSSHYDRO 01.01.2020 00:01 Tjømekrankaia Kragerö FOR ORDER Ankommet
Lengde 15m
Bredde 5m
Flagg
Bruttotonn 15
IMO-nummer 0
Signal
Fartøytype Annet
Fartøy
ELEKTRON Norge, NIS 02.05.2020 11:13 Drammen slip Mekjarvik FOR ORDER Ankommet
Lengde 87,35m
Bredde 18,2m
Flagg NO02
Bruttotonn 3438
IMO-nummer 9386811
Signal LADO
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
NORTHSEA RATIONAL Malta 14.08.2020 13:03 Holmen Syd Brunsbuettel Landskrona Ankommet
Lengde 108,5m
Bredde 16,03m
Flagg MT00
Bruttotonn 3991
IMO-nummer 9334296
Signal 9HA2180
Fartøytype Andre tankskip
Fartøy
FALKSUND Norge, nationellt register 15.08.2020 08:00 Svelviksand kai Tønsberg FOR ORDER Forventet
Lengde 74,91m
Bredde 10,6m
Flagg NO01
Bruttotonn 1297
IMO-nummer 8420725
Signal LIKJ
Fartøytype Bulkskip
Fartøy
EKEN Färöarna 15.08.2020 08:00 Tømmerterminalen Stenungsund, Vattenfall FOR ORDER Forventet
Lengde 89m
Bredde 13,35m
Flagg FO00
Bruttotonn 2556
IMO-nummer 9263564
Signal OZ2129
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
GULLHA Cook Islands 17.08.2020 06:00 Svelviksand kai Oslo FOR ORDER Forventet
Lengde 60,71m
Bredde 9,5m
Flagg CK00
Bruttotonn 853
IMO-nummer 7311769
Signal E5U2578
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
SVEN D Nederländerna 17.08.2020 17:00 Kattegat Moss FOR ORDER Forventet
Lengde 141,6m
Bredde 20,85m
Flagg NL00
Bruttotonn 7713
IMO-nummer 9302243
Signal PBTF
Fartøytype Containerskip
Fartøy
KATHARINA SCHEPERS Cypern 19.08.2020 00:00 Kattegat Hamburg FOR ORDER Forventet
Lengde 151,72m
Bredde 23,4m
Flagg CY00
Bruttotonn 10318
IMO-nummer 9584865
Signal 5BNZ3
Fartøytype Containerskip