Fartøyets navn Nasjonalitet Forventet ankomst Kai Fra havn Til havn Status
HUSVIK HUGIN Norge, NIS 09.07.2023 17:56 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 49,7m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 423
IMO-nummer 4544119
Signal LAUF7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
HUSVIK MUNIN Norge, NIS 09.07.2023 17:56 Juve kai TBN TBN Ankommet
Lengde 48,5m
Bredde 7,5m
Flagg NO02
Bruttotonn 431
IMO-nummer 4544092
Signal LAUG7
Fartøytype Spesialfartøy og hjelpefartøy
Fartøy
ELEKTRON Norge, nationellt register 02.12.2023 10:00 Holmen Syd Risavika FOR ORDER Ankommet
Lengde 87,35m
Bredde 18,2m
Flagg NO01
Bruttotonn 3438
IMO-nummer 9386811
Signal LADO
Fartøytype Stykkgodsskip
Fartøy
AUTOPRESTIGE Portugal (MAR) 07.12.2023 15:26 Risgarden Oslo FOR ORDER Ankommet
Lengde 128,81m
Bredde 18,84m
Flagg PT02
Bruttotonn 11596
IMO-nummer 9190157
Signal CQQG
Fartøytype Bilskip
Fartøy
CANOLE Norge, nationellt register 07.12.2023 19:00 Svelviksand kai Oslo FOR ORDER Forventet
Lengde 49,7m
Bredde 40,1m
Flagg NO01
Bruttotonn 712
IMO-nummer 7332787
Signal JXKG
Fartøytype Stykkgodsskip